Kho ảnh trước sau răng sứ

Chị Lan Oanh – 40 tuổi

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Chị Phượng – 57 tuổi

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Cô Thoa – 60 tuổi

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Anh Đức – 40 tuổi

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Anh Tâm

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Chị Lê Ánh Phong

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Chị Ngọc Diệp

Làm 22 răng sứ thẩm mỹ

Anh Tấn – 31 tuổi

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Chị Phương Huyền

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Chị Nguyễn Thị Phương Hoa

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Anh Đặng Trung Kiên

Làm 16 răng sứ thẩm mỹ

Chị Cù Thị Hương Giang

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Anh Davis Kiên

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Chị Vũ Thị Thảo

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Anh Lê Văn Khuyên

Làm 16 răng sứ thẩm mỹ

Chị Vũ Thị Thanh Bình

Làm 28 răng sứ thẩm mỹ

Chị Nguyễn Thị Ngát

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Chị Phạm Thị Nam Ninh

Làm 18 răng sứ thẩm mỹ

Chị Hoàng Thị Hằng

Làm 18 răng sứ thẩm mỹ

Cô Song Hương

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Chị Bùi Thị Tứ

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Chị Trương Kiều Chinh

Làm 8 răng sứ thẩm mỹ

Chị Vũ Thị Thanh Tâm

Làm 18 răng sứ thẩm mỹ

Chị Vũ Thị Mến

Làm 16 răng sứ thẩm mỹ

Chị Lệ Thư

Làm 22 răng sứ thẩm mỹ

Chị Hạnh – 57 tuổi

Làm 16 răng sứ thẩm mỹ

ĐĂNG KÝ THĂM KHÁM MIỄN PHÍ
& GIỮ ƯU ĐÃI 15%