Kho ảnh trước sau răng sứ

Chị Lan Oanh – 40 tuổi

Làm 20 răng sứ

Chị Hạnh – 57 tuổi

Làm 16 răng sứ

Chị Ngọc Diệp- 50 tuổi

Làm 20 răng sứ Mac Crown & Mac Veneer

Chị Dung – 46 tuổi

Làm 20 răng sứ

Anh Tấn – 31 tuổi

Làm 20 răng sứ Mac Veneer

Chị Liên 44 tuổi

Làm 20 răng sứ Mac Veneer

Chị Vân Thường 30 tuổi

Dán sứ Mac Veneer và bọc sứ Mac Crown

Chị Thanh Bình 45 tuổi

Làm 26 răng sứ Mac Veneer

Anh Đức – 40 tuổi

Bọc 20 răng sứ Mac Crown

Chị Ngọc Hằng – 29 tuổi

Dán 16 răng sứ Mac Veneer

Cô Nguyễn Thanh Tâm – 45 tuổi

Làm 18 răng sứ Mac Veneer

Chị Thu Phúc – 32 tuổi

Bọc sứ Mac Crown và dán sứ Mac Veneer

Cô Chi – 55 tuổi

Dán 16 răng sứ Mac Veneer

Chị Thanh Hường – 25 tuổi

Dán 20 răng sứ siêu mỏng Mac Veneer

Cô Thược – 42 Tuổi

Dán 14 răng sứ siêu mỏng Mac Veneer

Chị Nguyễn Hương – 23 tuổi

Dán sứ Mac Veneer và bọc sứ Mac Crown

ĐĂNG KÝ THĂM KHÁM MIỄN PHÍ
& GIỮ ƯU ĐÃI 15%