Kho Ảnh Trước Sau

Cụ 86 tuổi

Trồng 9 răng Implant

Cụ Hồ Tiền Tiến – 83 tuổi

Trồng 4 răng Implant

Bà Phí Thị Vân – 65 tuổi

Trồng 9 răng Implant

Bà Nga – 70 tuổi

Trồng 8 răng Implant

Cụ nguyễn Hiệp Nhất Lang – 80 tuổi

Trồng 4 răng Implant

Cụ Lưu Vân Trì – 80 tuổi

Trồng 8 răng Implant

Cụ Trịnh Đình Long – 84 tuổi

Trồng 3 răng Implant

Chú Hoà – 61 Tuổi

Trồng 11 răng Implant

Cô Nguyễn Minh Tuyết – 57 tuổi

Trồng 12 răng Implant

Cô Thu – 65 tuổi

Trồng 9 răng Implant

Cô Minh Nguyệt – 59 Tuổi

Trồng 8 răng Implant

Cô Hoa – 67 tuổi

Trồng 3 răng Implant

Cô Trịnh Thị Kim Thanh

Trồng 6 răng Implant

Cô Hoa Tiên – 69 Tuổi

Trồng 3 răng Implant

Chú nguyễn Văn Ưng – 59 tuổi

Trồng 4 răng Implant

Cô Thảo Sương

Trồng 8 răng Implant

Chú Kim Ngọc Chỉ – 65 tuổi

Trồng 8 răng Implant

Cô Bạch Huệ – 68 tuổi

Trồng 3 răng Implant

ĐĂNG KÝ THĂM KHÁM MIỄN PHÍ
& GIỮ ƯU ĐÃI 15%

Nha khoa Singae