Kho Ảnh Trước Sau

Cụ Ân – 86 tuổi

Trồng 9 Implant

Cụ Tiến – 83 tuổi

Trồng 3 Implant

Cụ Lên – 86 tuổi

Trồng 6 Implant

Cụ Tô Thị Nhàn – 85 tuổi

Trồng 6 Implant

Chú Toán – 74 tuổi

Trồng 4 Implant

Cô Tuyết

Trồng 12 Implant

Cô Thủy – 60 tuổi

Trồng 4 Implant

Chú Tuấn

Trồng 10 Implant

Chú Chỉ – 65 tuổi

Trồng 8 Implant

Bác Điện – 75 tuổi

Trồng 3 Implant

Ông Hoàng Đức Thịnh – 79 tuổi

Trồng 4 Implant

Cô Đặng Thị Chung – 67 tuổi

Trồng 4 Implant

Bà Nguyễn Thị Mai Lan – 78 tuổi

Trồng 8 Implant

Chú Vũ Ngọc Điệp – 63 tuổi

Trồng 5 Implant

Chú Cao Văn Dũng – 64 tuổi

Trồng 6 Implant

Chú Trần Trọng Đình – 54 tuổi

Trồng 5 Implant

ĐĂNG KÝ THĂM KHÁM MIỄN PHÍ
& GIỮ ƯU ĐÃI 15%

Nha khoa Singae