Hình ảnh khách hàng làm răng sứ

Nguyen Loan Oanh

Chị Lan Oanh – 40 tuổi

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Chị Phượng

Chị Phượng – 57 tuổi

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Cô Thoa

Cô Thoa – 60 tuổi

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

anh đức

Anh Đức – 40 tuổi

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

anh tâm

Anh Tâm

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

chị lê ánh phong

Chị Lê Ánh Phong

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Chị Ngoc Diep

Chị Ngọc Diệp

Làm 22 răng sứ thẩm mỹ

A Tấn

Anh Tấn – 31 tuổi

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

chị phương huyền

Chị Phương Huyền

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Nguyen Thi Phuong Hoa

Chị Nguyễn Thị Phương Hoa

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

A Đăng Trung Kiên

Anh Đặng Trung Kiên

Làm 16 răng sứ thẩm mỹ

Cu Thi Huong Giang

Chị Cù Thị Hương Giang

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Davis Kien

Anh Davis Kiên

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Vu Thi Thao

Chị Vũ Thị Thảo

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Le Van Khuyen

Anh Lê Văn Khuyên

Làm 16 răng sứ thẩm mỹ

Vu Thi Thanh Binh

Chị Vũ Thị Thanh Bình

Làm 28 răng sứ thẩm mỹ

Nguyen Thi Ngat

Chị Nguyễn Thị Ngát

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Nam Ninh

Chị Phạm Thị Nam Ninh

Làm 18 răng sứ thẩm mỹ

Hoang THi Hang

Chị Hoàng Thị Hằng

Làm 18 răng sứ thẩm mỹ

Cô Song Hương

Cô Song Hương

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Chị Tứ

Chị Bùi Thị Tứ

Làm 20 răng sứ thẩm mỹ

Chị Trinh 1

Chị Trương Kiều Chinh

Làm 8 răng sứ thẩm mỹ

Chị Tâm

Chị Vũ Thị Thanh Tâm

Làm 18 răng sứ thẩm mỹ

Chị Mến

Chị Vũ Thị Mến

Làm 16 răng sứ thẩm mỹ

Chị Lệ Thư

Chị Lệ Thư

Làm 22 răng sứ thẩm mỹ

Chị Hạnh

Chị Hạnh – 57 tuổi

Làm 16 răng sứ thẩm mỹ

ĐĂNG KÝ THĂM KHÁM MIỄN PHÍ
GIỮ ƯU ĐÃI 15%