Hình ảnh khách hàng trồng răng Implant

Bản sao của Cụ Ân

Cụ Ân – 86 tuổi

Trồng 9 Implant

Bản sao của Cụ Tiến

Cụ Tiến – 83 tuổi

Trồng 3 Implant

Bản sao của Cụ Liên

Cụ Lên – 86 tuổi

Trồng 6 Implant

Bản sao của Cụ Tô Thị Nhàn

Cụ Tô Thị Nhàn – 85 tuổi

Trồng 6 Implant

Bản sao của Chu Toan

Chú Toán – 74 tuổi

Trồng 4 Implant

Bản sao của Cô Tuyết QN

Cô Tuyết

Trồng 12 Implant

Bản sao của Cô Thủy

Cô Thủy – 60 tuổi

Trồng 4 Implant

Bản sao của Chú Tuấn

Chú Tuấn

Trồng 10 Implant

Bản sao của Chú Chỉ

Chú Chỉ – 65 tuổi

Trồng 8 Implant

Bản sao của Bác Điện

Bác Điện – 75 tuổi

Trồng 3 Implant

HOÀNG ĐỨC THỊNH

Ông Hoàng Đức Thịnh – 79 tuổi

Trồng 4 Implant

ặng Thị Chung

Cô Đặng Thị Chung – 67 tuổi

Trồng 4 Implant

Nguyễn Thị Mai Lan

Bà Nguyễn Thị Mai Lan – 78 tuổi

Trồng 8 Implant

Vũ Ngọc Điệp

Chú Vũ Ngọc Điệp – 63 tuổi

Trồng 5 Implant

z2707303425368 d36cad3f1aec19fbb3f68720f8941307

Chú Cao Văn Dũng – 64 tuổi

Trồng 6 Implant

Trần Trọng Đình

Chú Trần Trọng Đình – 54 tuổi

Trồng 5 Implant

ĐĂNG KÝ THĂM KHÁM MIỄN PHÍ
GIỮ ƯU ĐÃI 15%

Nha khoa Singae